Licytacje nieruchomości

____________________________________________________________________________

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świnoujściu Piotr Żygadło na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 26 kwietnia 2021r. o godz. 13:00 w Sąd Rejonowy w Świnoujściu I Wydział Cywilny 72-600 Świnoujście, ul. Paderewskiego 6 sala nr 6 odbędzie się pierwsza licytacja lokalu użytkowego należącego do dłużnika:Przemysław Wojdyła położonego: 72-600 Świnoujście, ul. Żeromskiego 29/A06, Świnoujście, dla którego Sąd Rejonowy w Świnoujściu Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: SZ1W/00049437/2] 

Suma oszacowania wynosi 472 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 354 075,00zł.

Charakterystyka lokalu niemieszkalnego wg stanu na dzień oględzin z dnia 29.06.2018 r.:

Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 38,58 m2, położony na parterze w budynku 4 - piętrowym.
Drzwi wejściowe:  wzmocnione pełne w dobrym stanie techniczno - użytkowym.
Stolarka okienna: pcv.
Struktura pomieszczeń w lokalu mieszkalnym (dane wg rzutu lokalu):

1. POKÓJ Z ANEKSEM KUCHENNYM 33,88
2. ŁAZIENKA 4,70

RAZEM: 38,58 m2

Funkcjonalnośćlokalu przeciętna jak na taką powierzchnię. Łazienka z wc razem. Z dwóch pomieszczeń można dostać się na balkon. Ekspozycja okien w lokalu na 1 stronę świata: północno - zachodnią. W lokalu znajduje się kratka balkonowa.
Standard wykończenia i wyposażenia oraz jakość użytych materiałów daje podstawę do określenia standardu jako średni (przyjęty do wyceny).

Instalacje wewnętrzne:
- instalacja wodno - kanalizacyjna,
- instalacja grzewcza,
- instalacja wody ciepłej,
- instalacja wentylacji grawitacyjnej,
- instalacja domofonowa,
- instalacja teletechniczna.

Biegły nie został wpuszczony do przedmiotu wyceny. Zgodnie z otrzymanym poleceniem z kancelarii Zamawiającego określono wartość rynkową przy założeniu standardu średniego.

Charakterystyka budynku

Budynek 4 – piętrowy o charakterze mieszkalno – wypoczynkowym, został oddany do eksploatacji w 2011 r. Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej. Wykazuje zużycie techniczne i funkcjonalne proporcjonalne do okresu używania. Budynek jest ocieplony, otynkowany i pokryty farba ścienną.
Wejście do budynku przez klatkę schodową. Klatka schodowa w dość dobrym stanie (widoczne pęknięcia tynku). W części podziemnej budynku znajduje się garażowiec.

Stan techniczny: dobry.

Ogólna charakterystyka konstrukcyjna budynku:

 fundamenty: nie badano,
 ściany zewnętrzne: cegła, ocieplone, otynkowane i pokryte farbą ścienną,
 ściany działowe: cegła,
 ściany wewnętrzne: cegła,
 stropy: masywne,
 dach: konstrukcja drewniana,
 pokrycie dachu: gont papowy,
 komunikacja pionowa: schody wewnętrzne oraz winda,
 instalacje w budynku: wodno – kanalizacyjna, elektroenergetyczna, teletechniczna, ciepła woda, c.o.,
wentylacji grawitacyjnej.

Przedmiot opinii oddalony jest o ok. 220 m w linii prostej od plaży Morza Bałtyckiego. W okolicy znajduje się m.in.: Nowa Promenada Świnoujście, Stadion Floty Świnoujście, Korty tenisowe, boisko, restauracje, poczta, plac zabaw dla dzieci, pływalnia, W okolicy jest wystarczająca ilość sklepów spożywczych i wielobranżowych. W niedalekiej odległości znajduje się Amfiteatr Miejski, w którym głównie w sezonie letnim odbywają się występy gwiazd, imprezy, koncerty itp. Niedaleko położony jest również Park Chopina oraz zabytkowy Park Zdrojowy w Świnoujściu na terenie, którego można podziwiać m.in. Fort Anioła. Dobry dostęp do komunikacji autobusowej. Dojazd jest drogą utwardzoną asfaltem. W okolicy jest ograniczona ilość miejsc parkingowych.Odległość nieruchomości od głównych ciągów komunikacyjnych sprawia, że użytkownicy nie odczuwają utrudnień spowodowanych nadmiernym hałasemczy drganiami pochodzącymi z pobliskich dróg. Biorąc pod uwagę wymienione czynniki dotyczące położenia ogólnego i szczegółowego autor operatu ocenia je jako położenie przeciętne. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 47 210,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Świnoujściu 49 12403914 1111 0010 5196 8787 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.16:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Published on  March 25th, 2021